ALGEMENE VOORWAARDEN

Reserveringsvoorwaarden

De reservering is definitief en gegarandeerd zodra we de getekende offerte in ons bezit hebben en de eerste aanbetaling is ontvangen.

 

Betalingsvoorwaarden

Na ontvangst van de door u getekende offerte ontvangt u een eerste aanbetalingsfactuur van 50% van het offerte bedrag. De tweede aanbetalingsfactuur van 30% van het offertebedrag ontvangt u 2 maanden voordat het huwelijk plaatsvindt. Zonder bericht gaan wij uit van de overeengekomen aantallen, waarop inkoop, planning en dus facturatie zal worden gebaseerd. Tot uiterlijk 5 dagen voor het huwelijk kan het definitieve aantal personen worden doorgegeven met een maximale vermindering van 20% van het overeengekomen offertebedrag. We ontvangen de eventuele wijziging graag per mail, info@labelle-epoque.nl. Op onze facturen is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

 

Annuleringsvoorwaarden

We gaan er niet vanuit, maar helaas worden reserveringen soms geannuleerd. In deze gevallen hanteren we onderstaande annuleringsvoorwaarden, waarbij de reserveringswaarde de waarde van de overeenkomst is.

Bij annulering langer dan 6 weken voor de bruiloft berekenen we 30% van de reserveringswaarde.

Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor de bruiloft berekenen we 50% van de reserveringswaarde.

Bij annulering binnen 1 tot 4 weken voor de bruiloft berekenen we 80% van de reserveringswaarde.

Bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor de bruiloft berekenen we 100% van de reserveringswaarde.

Hierbij dient ten alle tijden de originele getekende overeenkomst als basis.

 

U kunt ervoor kiezen om een bruiloftsverzekering af te sluiten. Vraag uw tussenpersoon naar de voorwaarden.

 

Huisregels

La Belle Epoque aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met verduistering, diefstal of verlies van zaken welke zich op het terrein van La Belle Epoque bevinden. Deze zaken blijven voor risico van de eigenaar en/of belanghebbenden.

Kinderen dienen te allen tijde onder toezicht te staan van een volwassene in verband met de veiligheid van de kinderen, gasten en/of derden. La Belle Epoque is gevestigd op een landelijke locatie met sloten.

Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein van La Belle Epoque.

La Belle Epoque is nimmer aansprakelijk voor gevolgen direct of indirect aan wie of wat ook, voortvloeiend uit de consumptie van maaltijden en of dranken zoals genuttigd bij La Belle Epoque.

 

Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan niet aan La Belle Epoque worden toegerekend wanneer deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid van door La Belle Epoque ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan La Belle Epoque afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, overheidsmaatregelen en/of pandemieën die nakoming door La Belle Epoque (gedeeltelijk) onmogelijk maken.